ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2018. május 25. napjától

Bevezetés

Az AsztalosMánia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő) a https://asztalosmania.hu (a továbbiakban együttesen: Honlap) domain neveken elérhető honlapjainak célja a magánszemélyek, vállalkozások kiszolgálása, a szolgáltatásaink iránt érdeklődő emberek kapcsolatteremtésének megkönnyítése, továbbá ezzel kapcsolatos termékek értékesítésére.

A Szolgáltatónak a honlapjára vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója folyamatosan elérhető a főoldalról.

Az adatok kezelésével összefüggésben Szolgáltató, mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a Honlapot igénybe vevő felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintett felhasználó jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A cookie-val kapcsolatos részletes adatkezelési szabályok szintén külön tájékoztatóban találhatóak.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, felhasználó, szerződő felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

Szolgáltató, mint adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a Honlap felhasználóinak információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

A Honlapon kezelt személyes adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a felhasználókat a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A Honlap betöltését követően a módosítás tényéről egy felugró ablakban kapnak tájékoztatást a látogatók, amelyben elhelyezett linkre kattintva hozzájutnak a tájékoztatóhoz. A felugró ablakban elhelyezett checkbox kipipálásával tud nyilatkozni a látogató a tájékoztató elfogadásáról. A módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a Szolgáltató azokkal szemben alkalmazhatja, akik nyilatkoztak annak elfogadásáról.

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd meg az info@asztalosmania.hu e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet.

Az Adatkezelő adatai

Név: AsztalosMánia Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2096 Üröm Damjanich út 4.

Cégjegyzékszám: 13-09-195774

Adószám: 26543509-2-13

Telefonszám: +36 70 431 4226

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Név: Zsámboki Ádám

Levelezési cím: 2096 Üröm, Damjanich út 4.

Elektronikus levelezési cím: info@asztalosmania.hu

Telefonszám: +36 70 431 4226

A Szolgáltató kijelenti, hogy a felhasználók adatait semmilyen esetben sem adja ki más személyeknek és cégeknek sem üzletszerzés sem egyéb célból. Ezen kijelentés alól kivételt képeznek a hivatalos hatóságok, melyeknek csak bűntény gyanúja esetén szolgáltat adatot, illetve az információs technológia kommunikációhoz felhasznált cégek. Az Szolgáltató nem járul hozzá az információs technológiai cégek (pl.: Google, MailChimp, WordPress, stb.) marketing tevékenységeihez és ehhez nem szolgáltat nekik adatot ügyfeleiről.
Ügyfeleink adatait bizalmasan kezeljük, és csak is számlázáshoz illetve esetlegesen webes kommunikációhoz használjuk fel, hírlevél vagy e-mail formában. Ügyfeleink adatait nem osztjuk meg másokkal, nem végzünk vele sem kereskedelmi, sem egyéb tevékenységet a fent említett számlázási és kommunikációs kapcsolattartáson kívül.

Panasztétel

Ha megítélésed szerint a rád vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult vagy arra, hogy az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulj, valamint, hogy panaszt tegyél a felügyeleti hatóságnál.

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

telefon: +36 1 391-1400

fax: 36 1 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: https://naih.hu/